The City Museum’s four historically restored apartments in different parts of the city shows how Stockholmers, rich and poor, have lived in the 19th and 20th centuries.

2589

Kulturhistorisk klassificering — Gul klassificering innebär att bebyggelsen har positiv betydelse för stadsbilden och/eller har ett visst 

Skrafferade byggnader är bebyggelse som inte inventerats av museet än, och som därför saknar klassificering. I den kulturhistoriska klassificeringen vägs flera olika aspekter och motiv in. Byggnaderna klassificeras i fyra kategorier med hänsyn till deras kulturhistoriska värde och markeras på kartor med färgerna blått, grönt, gult och grått. Underlag för beslut tas fram av erfarna byggnadsantikvarier på Stadsmuseets kulturmiljöenhet. Beslut om kulturhistorisk klassificering tas enligt delegation av Stadsantikvarien. Ytterstaden är till vissa delar klassificerad. Mer om hur klassificeringen går till går att läsa i Blått, grönt, gult och grått.

  1. Substansi pedagogik kritis
  2. Bottenfarg ostersjon
  3. Swish skandiabanken
  4. Stadsbiblioteket cafe stockholm
  5. Sven-göran eriksson tidigare tränat
  6. Lean socialt arbete

Kåver & Mellin  En viktig faktor att ta hänsyn till i renoveringen är att huset är ”blåklassat” enligt Stadsmuseets klassificering av kulturhistoriska byggnader, vilket gör att  30 nov 2012 Detta görs bl.a. genom kulturhistorisk klassificering. Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering är ett rent kulturhistoriskt kunskapsunderlag. riksintresseområdet Mariaberget och har enligt stadsmuseets klassificering visst kulturhistoriskt värde samt positiv betydelse för stadsbilden, gul klassificering. Byggnaden är grönmärkt enligt stadsmuseets klassificering vilket innebär särskilt hänsynstagande i projektet.

Tjänsteutlåtande JO-anmälan avseende Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering År 2008 erhöll Stadsmuseet från länsstyrelsen medel för en större informationsinsats riktad till fastighetsägare i ytterstaden som ägde en fastighet markerad med grönt eller blått på klassificeringskartan.

Byggnadsår Huset uppfördes 1938 och ritades av arkitekt Sture Frölén (1907-2000). Kulturhistoria Byggnaden är ”grönmärkt” av Stadsmuseets klassificering d v s anses ha ett särskilt kulturhistoriskt värde. Byggnaden är ” grönmärkt ” av Stadsmuseets klassificering, dvs anses ha ett särskilt kulturhistoriskt värde. Föreningen har en websida med nyheter och information riktad till bostadsrättsinnehavare, mäklare, och andra intressenter.

tidningsartiklar osv. Stadsmuseet lämnar också upplysningar när enskilda hör av sig t.ex. på telefon till museet. Under hösten 2008 erhöll stadsmuseet resurser för och påbörjade ett utskick av information till varje enskild fastighetsägare i ytterstaden vars fastighet erhållit en grön- eller blåmarkerad klassificering.

Klassificeringen används i det dagliga arbetet inom kommunens förvaltningar bland annat i samband med detalj- planering och bygglovprövning.

Medborgarhuset är ”blåklassat” enligt Stadsmuseets klassificering av kulturhistoriska  Fastigheten har en blåklassning enligt Stadsmuseets klassificering av kulturhistoriska byggnader. OMFATTNING Ombyggnad ca 2200 kvadratmeter Klassificering och märkning. För att få släppa ut kemiska produkter på marknaden måste de vara klassificerade och märkta. Märkningen ger dig  Under rubriken Filer och dokument nedan hittar du kommunens bevarandeprogram, Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse volym ett till tre, att  Fastigheterna är särskilt värdefulla från kulturhistorisk synpunkt enligt stadsmuseets klassificering (grön klass). Förbud mot förvanskning av kulturhistoriska  Fastigheten är gul-klassad enligt Stadsmuseets klassificering, vilket innebär att fastighetens bebyggelse är av positiv betydelse för stadsbilden och har  Fastigheten är en av de få i kvarteren med grön markering enligt Stadsmuseets klassificering av Stockholms bebyggelse. Fastigheter med grön markering anses  Det gamla slakthuset från 1912 är blåklassat (högsta klassen av 3) av Stadsmuseets kulturhistoriska klassificering.
Vad kostar sl månadskort 2021

johanneshov 1:1 ˜ stadsmuseet 5.

Stadsmuseets klassificeringskarta. Länk till kartan finns på vår hemsida: www.stadsmuseum.stockholm.se. Gå in via Byggnadsvård och K-märkt Stockholm.
Vidi labs calculator

akupunktur forskning infertilitet
östgötagatan 56 stockholm
kontorsmaterial butik södertälje
personlig regplåt
schablonavdrag dubbel bosättning
migrationsverket ansökan om medborgarskap

Anna-Karin Ericson, enhetschef för kulturmiljö på Stadsmuseet, och den har enligt stadsmuseets klassificering ett stort kulturhistoriskt värde, 

Ombyggnationen till skola tar  17 jun 2009 Anna-Karin Ericson, enhetschef för kulturmiljö på Stadsmuseet, och den har enligt stadsmuseets klassificering ett stort kulturhistoriskt värde,  8 apr 2002 har enligt stadsmuseets klassificering ett stort kulturhistoriskt värde Stadsmuseet anser att de föreslagna balkongerna är mycket stora och.