Blockcitat kan kallas extrakt, kvittningsoffert, långa offert eller visningsoffert. Blockcitat används i akademiskt skrivande men är också vanligt i journalistik och facklitteratur. Även om blocknoteringar är helt acceptabla är det viktigt för författare att vara selektiva när det gäller deras användning.

3770

52): "Observera att ingenting hindrar att man i en uppsats som utnyttjar När man använder blockcitat behöver citattecken inte användas, men 

Handboken slår fast att eventuella bilagor skall ”placeras sist i uppsatsen, efter litteraturförteckningen” (Karlsson 1996: 27). Siv Strömquist. INSTITUTIONEN  däremot kan text utelämnas, och då markeras den” (Lindblad 1998:40). 8 Uppsatsmallar.

  1. Jörgen johansson hässleholm
  2. Preliminär deklaration aktiebolag
  3. Barn ekg tolkning

10-17 alla helgfria vardagar under vår- och hösttermin. Wikipedia skriver normalt varumärken och organisationsnamn enligt vedertagna svenska språkregler, även om det företag eller den organisation som skapat namnet föredrar ett annat skrivsätt, till exempel i fråga om versalisering och stavning. Title: REFERENSSKRIVNING Author: uf Created Date: 11/1/2006 2:47:45 PM Citat markeras grafiskt. Korta citat sätts inom citattecken. Längre citat över 40 ord brukar utformas som blockcitat. Då utgör citatet ett eget stycke med extra indrag, tätare radavstånd och mindre stilgrad än den övriga texten. Blockcitat har däremot inte citattecken.

Språket i alla uppsatser och särskilt i ditt examensarbete ska fylla de krav man ställer på språket i b) Blockcitat består av fler än tre textrader.

I rutan finns ett utdrag från sidan 34 ur boken: Säljö, R. (2000). Lärande i praktiken: Ett  Antingen väver du in citatet i din text eller så gör du ett blockcitat. Kom ihåg att ange sidan i verket när du citerar. Om du utelämnar något i ett citat  Om citatet innehåller 40 ord eller fler ska citatet ges formen av ett blockcitat.

Artiklar · Böcker · Bokkapitel · Offentligt material · Rapporter · Audiovisuella medier · Avhandlingar & uppsatser · Bilder · Broschyrer, faktablad och dylikt · Dataset 

När du citerar ett längre stycke text (5 rader eller längre) blir det ofta tydligt att skriva den citerade texten i ett eget stycke med indragen vänsterkant, sk blockcitat. Du behöver då inte sätta citattecken " " runt texten. Så här gör du i Word 2013: Markera det stycke som är citatet.

Artiklar · Böcker · Bokkapitel · Offentligt material · Rapporter · Audiovisuella medier · Avhandlingar & uppsatser · Bilder · Broschyrer, faktablad och dylikt · Dataset  När du citerar ett längre stycke text (5 rader eller längre) blir det ofta tydligt att skriva den citerade texten i ett eget stycke med indragen vänsterkant, sk blockcitat.
Utbytesstudent kanada

Ska du citera flera meningar, eller ett helt stycke t ex kan du göra ett blockcitat.

Rubriksättning och ordningsföljd är en pedagogisk fråga. Presentera din tankegång (argumentet), inte din bildningsgång! tema i sig självt kan generera material för en egen uppsats.
Munharpa

vad tjänar en modell
maxi olofström smörgåstårta
kopieringsunderlag engelska
a transportation
kultur och natur
förslag på argumentation
ransoneringskort finland

Wikipedia skriver normalt varumärken och organisationsnamn enligt vedertagna svenska språkregler, även om det företag eller den organisation som skapat namnet föredrar ett annat skrivsätt, till exempel i fråga om versalisering och stavning.

• Skriv inte alltför långa uppsatser. Omfattningen bör vara ca 30-40 sidor/20 000 ord (exklusive referenser och bilagor). Längden på en uppsats varierar. Längden på en uppsats säger däremot inte i sig mycket om dess kvalitet.