I föreläsningen delar Kjällander, med många illustrativa empiriska exempel, med sig av sin forskning om barn, pedagoger och rektorer i förskolan och diskuterar 

2562

Liknande kopplingar mellan nyckelpersoner inom skolans digitalisering och IT-industrin har även påvisats i forskning. [14] Peter Pernemalm , analytiker vid ett konsultbolag, lät för några år sedan undersöka inställningen till digital kompetens i skolan hos rektorer, förvaltningschefer och IT-strateger.

1) Ledarskapet är avgörande och måste fungera. 2) Skolorna får inte överskatta elevernas digitala kompetens. Projekt: Samverkan: Digitalisering i skolan. Detta projekt avser utformning, utveckling och användning av olika IKT-verktyg och -metoder för att i förlängningen öka kvaliteten i utbildningssystemet i stort. Det innehåller strategiska insatser i form av forskning och utveckling, kapacitetsbyggande samt kompetensutveckling, inom vilka långsiktiga Läraridentiteten byggs upp i interaktion med andra under utbildningens gång. Det visar Johan Christensson som belyser hur lärarstudenter med hjälp av erfarenheter från utbildningen, praktiken på skolor och vardagslivet skapar sin läraridentitet. Forskningsprogram.

  1. Pojke i borrhål i malaga
  2. Adobe autocad student

Forskningsprogram. Framtidens lärande och utbildning. Under de senaste 30 åren har snart sagt alla skolformer utsatts för stort yttre tryck. Förändrade attityder och värderingar hos elever och föräldrar, ny teknik och nya distributionsformer och mycket mer har förändrat skolans förutsättningar i grunden. Digitaliseringen av den svenska skolan tycks hittills ha präglats av antagandet att mer digitalisering leder till en bättre skola.

Samtidigt som skolan ska digitaliseras och eleverna rustas med digital kompetens läser vi om forskning som pekar på digitaliseringens negativa inverkan på lärandet. Men att försöka sammanfatta forskningen kring digitaliserings för- och nackdelar är inget som görs i en handvändning. ”Som lärare innebär det att hitta en balans mellan det gamla och det nya.”

Digitalisering i skolan. Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om en ny läroplan för skolan och i oktober samma år kom en ny digital strategi. De nya förändringarna började gälla 1 juli 2018.

Digitalisering i skolan. Den 9 mars 2017 beslutade regeringen om en ny läroplan för skolan och i oktober samma år kom en ny digital strategi. De nya förändringarna började gälla 1 juli 2018. Eleverna märker av förändringen genom att programmering, källkritik och olika digitala verktyg införs i undervisningen.

Ett. Författarna tar sin utgångspunkt i forskning inom skola och IT. De visar vilka fallgropar som finns med tekniken och hur du kan undvika dem.

en digital enhet.
Soker arbete i sverige

Förändrade attityder och värderingar hos elever och föräldrar, ny teknik och nya distributionsformer och mycket mer har förändrat skolans förutsättningar i grunden.

Aktuell forskning. Exempelbild FoU-programmet Digitalisering i skolan inriktades mot att utveckla lärandet med hjälp av digitala verktyg.
Hur gor man surstromming

sd höstbudget 2021
undersköterska utbildning distans helsingborg
mobiliserade engelska
ovre skiktgrans
karlskrona landshövding
privat utbildning mäklare

använda digitaliseringens möjligheter på bästa sätt för att uppnå en hög digital kompetens hos barn och elever och för att främja kunskapsutvecklingen och likvärdigheten. Strategin består av tre fokusområden: (1) Digi-tal kompetens för alla i skolväsendet, (2) Likvär-dig tillgång och användning, (3) Forskning och

Forskning  FoU-programmet Digitalisering i skolan inriktades mot att utveckla lärandet 00:10:00 Skola i interaktionssamhället, Carl Heath, forskare vid RISE Interactive. Det visar en litteraturstudie av forskningsrön om digitalisering i skolan som utbildningsutskottet låtit göra.