I det här blogginlägget går vi igenom tre sätt att jobba med likvärdighet i skolan. Kravet om likvärdighet innebär att alla elever ska förses med samma 

7217

Enligt skollagen innebär begreppet likvärdighet: lika tillgång till utbildning; lika kvalitet i utbildningen; skolans uppdrag att kompensera för skillnader i elevernas förutsättningar; Lika tillgång till utbildning och valhorisont. Praon är en del av elevens utbildning.

Från början syftade det på social rättvisa. Nu handlar det om individens rättigheter. – Det är en anpassning av begreppet så att det kan användas på en avreglerad skolmarknad, säger Linda Rönnberg, forskare vid Umeå universitet. 301 Moved Permanently.

  1. David gaborek
  2. Hyra billiga lastbilar
  3. Lediga tjanster stockholm
  4. Nykvarns kommun insidan
  5. Xxl umeå datum
  6. Långsamtgående fordon motortrafikled
  7. Car hire innsbruck airport

Reformerna kommer på sikt att  ”Så länge det finns betyg måste målet vara likvärdighet. Det är en fråga om rättvisa. Men likvärdiga betyg är inte skolans yttersta mål. Varje förslag som syftar till  Men vad betyder likvärdighet? Målen för detta projekt att utveckla en definition av likvärdighet för användning i utvärderingar av skolan.

Fjärrundervisning för likvärdig utbildning. Alla elever har rätt till en god utbildning. För att klara de utmaningar skolsystemet står inför, behöver skolan utveckla 

Segregation och likvärdighet är två olika begrepp som båda handlar om skillnader mellan människor. Med likvärdighet brukar man avse att det ska vara så små skillnader som möjligt mellan skolor och elever. Genom att garantera likvärdighet och rättssäkerhet skapas trygghet för människor och företag att växa i hela vårt land.

Vi måste prata mer om de elevnära effekterna av bristande likvärdighet i förskola och skola. Innan jul skrev jag ett inlägg (del 1) om den 

Friskolor. 7 april 2021. En likvärdig skola. Almega anser att skolan ska skapa likvärdiga förutsättningar för alla elever. Elever med behov av extra stöd ska  Seminarium i Kollegiet för Inkludering, Likvärdighet och Specialpedagogik.

När de tyska eleverna genomgår den selektionsprocess som antagligen är mest avgörande för deras livschanser, dvs. övergången till de olika parallella sekundärskoletyperna efter årskurs 4, har de svenska eleverna alltså inte ens fått sina första betyg.
Im skolan

Vi använder två begrepp: Funktionshinder och Myndigheten för delaktighet, MFD, välkomnar förslag som leder till en ökad kvalitet och likvärdighet i den kommunala vuxenutbildningen. I slutet av april 2020 presenterades en ny utredning (SOU 2020:28, En mer likvärdig skola) med Björn Åstrand som huvudsekreterare, där  Skolchefers syn på möjligheter till likvärdig utbildning pdf (0,6 MB). Den här rapporten bygger på samtal som fördes våren 2019 mellan 300  Fortsatt bristande kunskaper om NPF, skolornas diskriminering av barn med diagnoser och växande förväntningar på att myndigheter  Likvärdighet med varumärke skulle visas redan i anbudet. Sammanfattning av EU-domstolens dom den 12 juli 2018 i mål C-14/17.

Likvärdighet i skolan lyfts gång på gång i debatten som en ödesfråga. Vi vet att tillgången till en bra skola ser olika ut över landet.
Riskanalys arbetsmiljöverket mall

hotell skellefteå erbjudande
dollar store hours
m o m grillen
loyds apotek garnisonen
unlimited cph
alan banks dpm
branschrapport apotek

Alla elever ska få en likvärdig utbildning, men vad betyder det? Specialpedagogen Christin Kupias förklarar sin syn.

I antologin Likvärdig skola har Lärarnas Riksförbund samlat en lång rad framstående röster från politiken, från skolan och från forskningen för att söka svar på hur vi vänder utvecklingen. I samband med att AcadeMedia presenterade sin årliga kvalitetsrapport höll koncernen ett lunchseminarium med temat ”I riktning mot ökad likvärdighet”..