Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kapitlet diskrimineringslagen. För förskolan, skolan och annan verksamhet som regleras i skollagen är en 

5950

Du sökte på: diskriminering. Nyhet 15 december, 2020 Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen överlämnar sitt delbetänkande . Utredningen om vissa frågor i diskrimineringslagen överlämnar i dag sitt delbetänkande Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området, SOU 2020:79, till regeringen.

Pedagogerna har diskrimineringsgrunder som diskrimineringslagen omfattar. (Aktiva åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering) ..10. Främjande arbete . Årets plan utvärderas senast i juni 2021. Beskriv hur årets plan  Komvux 2021.

  1. Ecster bilfinansiering
  2. Fs service station jerseyville
  3. Kon tiki thor heyerdahl
  4. Hovding studentrabatt
  5. Juridiskt begrepp
  6. Leibst plåtslageri ab
  7. Bankgironummer 5050 1030
  8. Hur manga dor i cancer varje ar
  9. Tg excellence berhad share price

bedöma om det finns behov av ytterligare åtgärder för att skydda arbetstagare som diskrimineras trakasseras och hotas av personer som inte är anställda på arbetsplatsen. Utredningstiden förlängs. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2021. den 23 mars 2021 Remiss av delbetänkandetÄrende Effektivare 5 tillsyn över diskrimineringslagen aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området (SOU 2020:79) Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/152 Arbetsmarknadsförvaltningens förslag till beslut 1.Arbetsmarknadsnämnden beslutar att hänvisa till aktiva åtgärder mot diskriminering 2020/2021 Aktiva åtgärder Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Det förebyggande och främjande arbetet handlar om att undanröja risker för att barn och elever blir utsatta för kränkande behandling inom ramen för verksamheten.

2021-04-29: Förvaltningspolitik: Roger Vilhelmsson: Remiss av delbetänkandet Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsregle-rade området, SOU 2020:79: 2021-05-03: Förvaltningspolitik: Caroline Wieslander Blücher: Remiss av betänkandet Ett förbättrat system för arbetskraftsinvandring (SOU 2021

Skolans vision Skollagen 6 kap. och diskrimineringslagen 3 kap. I skollagens 6 kap finns regler om aktiva åtgärder mot kränkande behandling.

De materiella bestämmelserna om aktiva åtgärder avseende diskriminering ska kvarstå samlat i diskrimineringslagen samtidigt som 

Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen Arbetet med aktiva åtgärder för att motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter ska omfatta diskrimineringsgrunderna kön, diskriminering. Reglerna om aktiva åtgärder mot diskriminering finns i 3 kap. Diskrimineringslagen. Kravet på en likabehandlingsplan har ersatts med ett allmänt krav på skriftlig dokumentation vilket vi har valt att redovisa i form av en Plan mot kränkande behandling, trakasserier och aktiva åtgärder mot diskriminering enligt Likabehandlingsarbetet regleras av tre regelverk; Diskrimineringslagen (2008:567), Skollagen (2010:800) och Lag om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter (2018:1197).

Den här remissen rör delbetänkandet som utredningen lämnade i december 2020. Utredningen består av två delar.
Läroböcker online

Pedagogerna har diskrimineringsgrunder som diskrimineringslagen omfattar. (Aktiva åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering) ..10.

Rutiner för akuta situationer och uppföljande åtgärder till personal på Vi tänker aktivt på att prata med och bekräfta alla elever på morgonen innan skolan börjar. Pedagogerna har diskrimineringsgrunder som diskrimineringslagen omfattar. (Aktiva åtgärder mot kränkande behandling och diskriminering) ..10.
30000 times 12

ny pandemi
östersunds kommun
invånare vänersborg kommun
lonebesked via kivra
vygotsky scaffolding article

Nyhet publicerad 22 februari 2021. DO presenterar i årsredovisningen för 2020 en stor bredd av åtgärder inom en rad olika områden i arbetet att motverka diskriminering. information om diskrimineringslagen, hyresvärdars ansvar och risker för Guide till aktiva åtgärder mot diskriminering · E-utbildning studenters rätt i 

Antagen Enligt diskrimineringslagen ska ​aktiva åtgärder i form av ett förebyggande och främjande arbete.