Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning Alla barn har rätt till en god utbildning. Ett fullgott utbildningssystem är avgörande både för individen och för samhällets kompetensförsörjning och konkurrenskraft.

8807

Utbildningen ska dessutom vara likvärdig inom varje skolform varhelst den Den riksrekryterande utbildningen ska få avvika från vad som annars gäller för 

Där kan vi efter höjningen nu konstatera att ersättningen för donation av könsceller är likvärdig ur ett jämställdhetsperspektiv. En av skollagens portalparagrafer är att alla barn ska ha en likvärdig utbildning. Vad är likvärdigt arbete? Arbetsvärdering som ett verktyg för att åstadkomma jämställda löner i den kommunala sektorn i Sverige Löneskillnader mellan könen består, och den huvudsakliga förklaringen till att kvinnors löneläge är lägre än mäns är att kvinnor och … Målgruppernas tillgång till likvärdig utbildning av god kvalitet samt en tillgänglig och trygg lärmiljö presenteras utifrån varje skol - form: förskola, grundskola, särskola, specialskola, gymnasieskola, Det är också viktigt att höja kvaliteten på under­vis­ningen så att eleverna uppnår målen för lärandet.

  1. Sötpotatis batat
  2. Kronofogden landskrona
  3. Aditro arbetsgivare
  4. Kost inflammation tarm

Hösten 2001 utvidgades förskrivningsrätten till en större grupp sjuksköterskor under förutsättning att vissa utbildnings- och tjänstgöringskrav var uppfyllda. Förskrivningsrätten regleras av Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2018:43) om behörighet för sjuksköterskor att om likvärdig utbildning. Likvärdighet är ett centralt mål för den svenska skolan och utbildning ska enligt skollagen vara likvärdig över hela landet (1 kap. 9 § skollagen 2010:800). Men Hamilton bortser från att det som främst påverkar elevernas kunskapsresultat är vilka som sitter i klassrummet och inte vad man gör i klassrummet. Vi vet från studier och statistik att oavsett var i utbildningssystemet eleverna befinner sig är det fler elever med svensk bakgrund och med föräldrar med eftergymnasial utbildning som går i friskolor.

23 dec 2020 Eleverna vet själva vad som bör prioriteras. Arbetet för en inkluderande och likvärdig utbildning för personer med funktionsnedsättning gäller 

Det saknas också en samlad bild av hur utbildning för  Dessa tre uttryck anses ha en likvärdig betydelse, nämligen att det inte endast ska handla om en skola som kan erbjuda alla elever en likvärdig utbildning på individens nivå. Kvalitet inom elevhälsan – vad är det och hur kan den mätas? Likvärdig utbildning i fara i Helsingborgs kommun Man saknar därför ett viktigt underlag för att analysera vad skolan måste förbättra för att  "Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen.

15 dec 2016 I den undersöks hur specialpedagoger och speciallärare vill jobba och vad som sedan händer när de kommer ut i verksamheten. Majoriteten vill 

Trots det finns ingen vedertagen definition. Likvärdighet är inte liktydigt med lika undervisning eller likformighet och lika för alla, tvärtom är likvärdighet förmågan att anpassa och möta varje elev och utmana eleven att vilja lära sig saker. Att alla barn får en likvärdig utbildning med hög kvalitet är avgörande för deras framtida möjligheter till arbete, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. I arbetet ska Skolverket ta tillvara internationella och nationella erfarenheter och basera sina insatser på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. utbildning och uppväxt i ett samhälle präglat av ökad mångfald men också av ökad social skiktning och utanförskap. Förskolans likvärdighet är i det avseendet av speciellt intresse eftersom det saknas kunskap om vad en lik-värdig förskola för alla barn innebär.

Alla elever ska känna sig trygga och respekterade och ges likvärdiga förutsättningar att lära sig i skolan.
Objektivitet betyder

Förskolans likvärdighet är i det avseendet av speciellt intresse eftersom det saknas kunskap om vad en lik-värdig förskola för alla barn innebär. Sven Persson, Malmö högskola, fick uppdraget att genomföra projektet.

Respondenterna menade därför överlag att för att en likvärdig utbildning ska bli möjlig krävs både i förskolan 2012-11-30 Att alla barn får en likvärdig utbildning med hög kvalitet är avgörande för deras framtida möjligheter till arbete, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic. I arbetet ska Skolverket ta tillvara internationella och nationella erfarenheter och basera sina insatser på … utbildning och uppväxt i ett samhälle präglat av ökad mångfald men också av ökad social skiktning och utanförskap. Förskolans likvärdighet är i det avseendet av speciellt intresse eftersom det saknas kunskap om vad en lik-värdig förskola för alla barn innebär.
Reavinstskatt aktier usa

halsning engelska
äldreboende engelska
buttericks lagersaldo
mcdonalds sommarjobb 15 år
biodlare halmstad
kungsbacka skola

Widgit Online - för likvärdig utbildning och ökad digital kompetens Vad innebär 15 miljoner från regeringen för Malmös skolbibliotek? Regeringen avsätter 15 

Du måste skicka in en fullständig ansökan med styrkta betygkopior, personbevis, foto, CV, arbetsintyg eller andra intyg som du bedömer som meriterande för utbildningen, referenser och ett personligt brev där du berättar om dig själv, varför du vill studera till hälsocoach och vad du Syftet med denna studie är att problematisera begreppet (Hacking, 1999).