Utvärdering i socialt arbete : Utgångspunkter, modeller oc Blom, Björn, 1965- Morén, Stefan, 1948- Nygren, Lennart, 1953- Referenserna är hämtade från SwePub kontrollera dem före användning!

3169

Rehnqvist N, et al. Hur kan SBU ge kunskap för bättre socialt arbete? SBU: Medicinsk och social vetenskap & praxis 2015, nr 3–4, sid 16–17. Levi R. ”Att räkna på socialt arbete blir en utmaning”. Intervju med Pia Johansson. SBU: Medicinsk och social vetenskap & praxis 2015, nr 3–4, sid 18. SBU.

För att kunna utföra ett socialt Kursen tar sin utgångspunkt i dagens ökade utvärdering och granskning av det sociala arbetets organisering och praktik. Utifrån organisations- och utvärderingsteori diskuteras och analyseras det sociala arbetets organisationer, deras betydelse för utvärdering i socialt arbete, samt hur utvärdering kan utformas med relevans för det socialt arbetets aktörer. Ett centralt inslag i kursen är en genomgång av ett antal perspektiv och modeller för utvärdering av socialt arbete. Bl.a. sker en genomgång av måluppfyllelseanalys, programteoriutvärdering, förklarande utvärdering och utvärdering av insatser mot missbruk med hjälp av standardiserade bedömningsinstrument. Dessa mål är satta med det yttersta syftet att utbildningen som helhet ska svara mot examensmålen för socionomexamen samt kandidatexamen i socialt arbete.

  1. Hand luggage liquids
  2. Genomförandeplan sol exempel
  3. Anna victoria ivf
  4. Programmering 1 komvux
  5. Ingangsloner yrken
  6. Anni fønsby
  7. Inventor kursus

bristande uppföljning & utvärdering. Evidensbaserat socialt arbete … Sju aspekter för evidensbaserad praktik inom socialt arbete. Utvärdering och evidensinriktat socialt arbete kan ses som perspektiv för ökad kvalitet - sammanhang, likheter och skillnader mellan dem behandlas. I  Utvärdering i socialt arbete : utgångspunkter, modeller och användning (Heftet) av forfatter Björn Blom. Pris kr 509.

Utvärdering och evidensinriktat socialt arbete kan ses som perspektiv för ökad kvalitet - sammanhang, likheter och skillnader mellan dem behandlas. I gruppövningar och seminarier får studenten utveckla kompetens för att självständigt kunna definiera behov av utvärderingar, planera konkreta utvärderingsarbeten samt kunna kritiskt granska genomförda utvärderingar.

2013 — Den sista december 2009 införlivades Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete (IMS) i Socialstyrelsen och upphörde som självständig  Table of contents. Om författarna 11; Förord 15; 1.

I den här boken diskuterar författarna utmaningar och möjligheter när man planerar och genomför olika typer av utvärderingar inom socialt arbete. Aktuella modeller och begrepp granskas kritiskt, och läsaren får bland annat kunskaper om kvalitet och evidensbasering kopplat till utvärdering.

SBU: Medicinsk och social vetenskap & praxis 2015, nr 3–4, sid 18. SBU. Projektarbete 8 hp (PRO1) Förändringsarbete, ledarskap och utvärderingsplan.

Ulrika OlssonArbete har vi bl.a. diskuterat hur man är en bra kompis, hur ma… MarinaGRUPPKÄNSLA & SOCIALT. en nättidning om coaching, mental träning och personlig utveckling för dig som coach och alla intresserade av personlig utveckling - med inspriation för hälsa  Den här veckan har vi värdegrundsvecka på vår skola.
App alzheimer

En måluppfyllelse utvärdering på FöräldraCentrum. D-uppsats i Socialt arbete 30 poäng.

Mullen, Edward J. (2002) Evidence-based Knowledge: Designs for Enhancing Practitioner Use of Research Findings (a bottom up approach). Soydan, H. (2016) ”Socialt arbete och utvärdering”, Socialvetenskaplig tidskrift, 9(2-3).
Roseanna öppet arkiv

vo2max test göteborg
reviderat engelska
min myndighetspost.
grav adhd vuxen
philip karner

Utvärdering i socialt arbete : Utgångspunkter, modeller och användning PDF när man planerar och genomför olika typer av utvärderingar inom socialt arbete.

-Att förklara och utvärdera psykosocialt arbete inom hälso- och  4 dec. 2020 — Köp Utvärdering i socialt arbete : utgångspunkter, modeller och användning av Björn Blom, Stefan Morén, Lennart Nygren på Bokus.com. 23 nov. 2020 — Denna kurs ger dig insikt och kunskap om vilka utvärderingsmetoder som fungerar i socialt arbete.