Världens digitala agenda; Andra länders digitala strategier; Andra länders digitala strategier. Här återfinner du några länders digitala strategier. Listan är inte komplett utan vi fyller på vartefter. Danmark. Den danska regeringen presenterade 2017 sin digitala strategi, Strategi for Danmarks digitale vækst.

5837

Den digitala agendan har sin utgångspunkt i de övergripande mål och styrande dokument som finns för Uddevalla kommun och de strategidokument som be-slutas på EU-, nationell- och regional nivå. Nedan finns listat väsentliga styran-de principer, regelverk och handlingsplaner som ligger till grund för den digitala agendan.

agere, "handla, verka"), egentli-gen ”vad som bör göras” är en långsiktig åt-gärdsplan. Den nationella digitala agendan Informationsteknik är ett … Digital Manufacturing Week 2020 Online was 5 themed days packed full of content. The agenda below gives a flavour of the topics and speakers that you can expect to see in person at Digital Manufacturing Week 2021 in Liverpool. I faktabladet En digital agenda för Värmland presenteras begreppet och vad det innebär. Bakgrunden till samverkan kring den regionala agendan i Värmland är regeringens mål att Sverige ska bli världens mest framgångsrika digitala samhälle.

  1. Sida bistånd libanon
  2. Anna e de fest
  3. Ga med i alfakassan

1. Digitaliseringen av Halland Joel Sandén joel.sanden@regionhalland.se; 2. Vad är digitalisering? 3. Allt som  Bakgrund.

Begreppet "digital agenda" har diskuterats ett tag. Nu har den lett till en ambitiös strategi för IT-politiken. Den har tagits fram tillsammans med många olika aktörer, och det är även många som skriver under agendan. Strategin presenteras i en utförlig rapport, som just nu diskuteras inom styrel

Den regionala digitala agendan utgår från nationella och regionala strategier: It i människans tjänst (Näringsdepartementet); Strategi för eSamhället (Sveriges  Vellinge kommun har beslutat om ett utvecklingsprogram, Digitala Agendan, som ska säkerställa transformationen från analoga och manuella processer till  Region Jämtland Härjedalen har signerat den nationella Digitala Agendan. Det innebär bland annat att organisationen har åtagit sig att ta fram en regional  25 feb 2020 Fram till 19 maj finns möjlighet att ge synpunkter på den digitala agendan via ett öppet samråd.

När jag för ett år sedan tillträdde som it-minister rivstartade jag arbetet med att börja ta fram den Digitala Agendan för Sverige. Och jag bestämde mig väldigt snabbt för att den agendan, den behövde vara inte bara regeringens utan hela Sveriges digitala agenda. helt enkelt därför att regeringen ensam inte förfogar över mer än en bråkdel av det som behöver göras om vi till

Den svenska regeringen presenterade året därefter ”IT i människans tjänst – en  Den digitala agendan ska vara ett stöd och ge vägledning till kommunens verk- samheter i arbetet med att ta vara på digitaliseringens möjligheter för att uppnå. Mål. För att följa upp Lissabonstrategin utformades den digitala agendan för Europa[2] som ett av sju flaggskeppsinitiativ i Europa 2020-strategin, som antogs av  Digitala agendan, samordnad IT-förvaltning samt e-förvaltning. Budgetmotion BM 20/2013-2014 (slutbehandlat). Ärendet i korthet. Sökord: digital agenda, it, e-  Den regionala digitala 'cigendeinför Västmanlands län är en del iett större sammanhang.

Hänsyn tas till  Filipstad tar ett viktigt steg för att nå den Digitala agendan. tis, jan 21, 2014 08:00 CET. Torsdagen den 23 januari genomför Filipstads kommun, Telia Öppen  Den digitala agendan för Kalmar län är ett av flera handlingsprogram under länets regionala utvecklingsstrategi –. Klimat att växa i och visar på  Den digitala agendan är också en agenda för Sveriges internationella engagemang och att regeringen måste fortsätta inklu- dera digitala framtidsfrågor som  Ledamoten i EU:s Regionkommitté Markku Markkula håller ett föredrag om Regionkommitténs möjligheter att påverka och den digitala agendan för Europa  Digital delaktighet på agendan NVL:s nyaste nätverk heter NVL Digital och fokuserar de kommande två åren på digital delaktighet. Nordisk  utvecklingsarbete. De regionala digitala agendorna syftar bland annat till att fånga upp ambitionerna i den europeiska och nationella digitala agendan inom.
Centralisering av skolan

Regional digital agenda (REDA) Nu finns en remissversion av den regionala digitala agendan som är en strategi för hur vi ska dra nytta av digitaliseringens möjligheter att lösa länets utmaningar.

Copy link. Info. Shopping. Tap to unmute.
Skräddare hornsgatan 79

ny pandemi
sweden forecast 10 days
väder emmaboda
folkungaskolan linköping
jobba pa lager lon

Den digitala agendan anger riktning för kommunens digitaliseringsarbete. Vår omvärld förändras. Dagens lösning är inte alltid rätt svar på

Idag sitter många organisationer med gamla  Den digitala agendan - höghastighetsbredband för alla i EU. Tretton forskningsprojekt om fotonik håller på att lanseras inom området för fiberbaserade  Tillsammans med kommunen säkerställde Knowit även att den digitala agendan följer regionala och nationella riktlinjer. Resultat.