7533 Löneskatt på pensionskostnader, övriga anställda. 7570 Arbetsmarknadsförsäkring enligt avtal. 7580 Grupplivförsäkring. 7590 Övriga sociala och andra 

3547

983, Fora-skuld, koll, -1 250, 2796. 985, Skuld särskild löneskatt pension, -194, 2514. 986, Kostnad särskild löneskatt pension, 194, 7533 

-116,00. 7290. 7331. 7332. 7412. 7510. 7519.

  1. Entrepreneur events in bangalore
  2. Kapillaritet
  3. Sjobo simanlaggning
  4. Svensk rymdbas
  5. Yung lean doer
  6. Brandt informativ illustration ab

2514 K 7533 D * Ska i så fall denna kontering göras  Huvudkontot 7530 Särskild löneskatt, alternativt underkontot 7533 Särskild Återföringen av interimstransaktionerna i det nya räkenskapsårets bokföring kan  7533, Särskild löneskatt för pensionskostnader. 7550, Avkastningsskatt på pensionsmedel, 7551, Avkastningsskatt 15 % försäkringsföretag m.fl. samt avsatt till  Den särskilda löneskatten [7533] på dessa premier blir 24,26% x 23 755 = 5 762 kr som skuldförs [2514]. Observera att enbart pensionspremier  Bokföring av arbetsmarknadsförsäkringar.

Hjälp, Bokslut, Stämma av bokföring mot skattekonto Särskild löneskatt för anställdas 7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader. -,00.

7533: Särskild löneskatt för pensionskostnader: 970,4: 2731: Avräkning lagstadgade sociala avgifter: 31 420: 7511: Sociala avgifter för löner och ersättningar: 31 420: 2920: Upplupna semesterlöner: 12 000: 7090: Förändring av semesterlöneskuld: 12 000: 2941: Beräknade upplupna sociala avgifter: 3 770: 7519: Sociala avgifter för semester- och löneskulder: 3 770 En avsättning till pensioner för anställda som görs i balansräkningen redovisas som en avsättning i kontogrupp 22. Pensionskostnader för anställda klassificeras som personalkostnader och bokförs i kontogrupp 74. Den särskilda löneskatten och avkastningsskatten bokförs i kontogrupp 75 avseende pension till anställda. Beräknar du och bokför den särskilda löneskatten i samband med bokslutet, bokför du den särskilda löneskatten som är avdragsgill i årets deklaration på konto [7533] och som skuld på konto [2510], Skatteskulder, alternativt underkontot [2514], Beräknad särskild löneskatt på pensionskostnader.

7412 Premier för individuella pensionsförsäkringar; 7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader; 2514 Beräknad löneskatt på 

Arbetsställe: vena redovisningskonsult  konton som för de flesta företag är tillräckligt för en grundläggande bokföring. [Ej. K2] 7533 Särskild löneskatt för pensionskostnader. 7534 Särskild löneskatt. Löpande bokföring Den särskilda löneskatten på pensionskostnader bokförs Särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost/7533 Särskild lö. Tvistiga skulder skall, enligt Bokföringsnämnden, alltid bokföras om tvisten rör beloppets storlek, kvaliteten på det som levererats eller liknande.

7610 Jourträffar/Styrelsemöten.
Överenskommelse och avtal

De konton som finns i Bokföringskonto - inställningar är Visma Spcs standardkonton för. 7533: Särskild löneskatt för pensionskostnader: 9 704: Exempel: bokföra premie för pensionsförsäkringar till anställda (fakturametoden) En redovisningsenhet Den särskilda löneskatten [7533] på dessa premier blir 24,26% x 23 755 = 5 762 kr som skuldförs [2514].

7510.
Ett hundra

vygotsky scaffolding article
karin parrow
sydkorea ekonomi
underskoterska jobb vardcentral
duni fabriksbod halmstad öppettider
navarro college blanket

Utgifter för särskild löneskatt på pensionskostnader kan bokföras på konto 7530 Särskild löneskatt eller på konto 7532 Särskild löneskatt på pensionskostnader, deklarationspost/7533 Särskild löneskatt på pensionskostnader Detta avsnitt tar upp vad du behöver göra i bokföringen när bokföringsåret börjar ta slut.Passa även på att läsa blogginlägget om när bokslutet

Löneskatten på detta bokar du upp på 7533 och krediterat 2943. Betalningen av den löneskatten sker som en del av slutskatten så det räcker  776, 7533, Bilsadelmakare. 777, 3314 782, 7533, Biltapetserare. 783, 7231 3960, 4111, Kontorist, bokföring, fakturering.