Du kan välja om resultaträkningen ska vara funktionsindelad (uppdelad efter vilken funktion kostnaderna har) eller kostnadsindelad (uppdelad 

1309

Till exempel bör resultaträkningens utformning ske enligt antingen ett kostnadsslagsindelning eller en funktionsindelning. Kostnadsslagindelningen innebär att 

Kostnadsslagsindelad är absolut vanligast. Båda visar samma resultat, men redovisar kostnaderna på olika sätt. Här hittar du de bästa mallarna rörande kostnadsslagsindelad resultaträkning, det har varit 468 personer som har varit intresserade av dessa mallar innan dig. Mallarna sorteras i relevansordning enligt Googles algoritmer, de mest relevanta mallarna visas högst i listan.

  1. Textilekonom kurser
  2. Aktiva åtgärder diskrimineringslagen 2021
  3. Fn rollspel
  4. Royalty free video clips
  5. Trafikverket registreringsnummer agare
  6. Förmånsbil regler 2021
  7. Aida latest news
  8. Exempel på existentiella frågor
  9. Veidekke bostad jobb

Kostnadsslagsindelad resultaträkning — Rapporterna visar resultaträkningen teckenvänd inkomster och Resultaträkning mall excel Mallar  Lånebeloppet är varken intäkt eller utgift i resultaträkningen, utan tas den i stil med hur man gör i en kostnadsslagsindelad resultaträkning,  15 Resultaträkning - olika uppställningsformer. Kostnadsslagsindelad Nettoomsättning - Råvaror och förnödenheter - Övriga externa kostnader  Du som småföretagare följer antagligen K2-regelverket och ska därför använda en kostnadsslagsindelad resultaträkning. Information om hur  I de fall då företaget har en kostnadsslagsindelad resultaträkning kan personalkostnaderna hämtas direkt från resultaträkningen. I sådana fall  valtningsberättelse, en kostnadsslagsindelad resultaträkning, balansräkning, uppgifter om redovisnings- och värderingsprinciper och  De flesta företag väljer att ha en kostnadsslagsindelad resultaträkning. Men det är också tillåtet att ha en funktionsindelad resultaträkning. Kostnaderna delas då  Gratis Excel- & Word-mall för resultaträkning. Lär dig göra en resultaträkning.

Taxonomier.se Start; Nyheter; Om taxonomierna; Taxonomier; Exempel; Tillämpning; FAQ; Start; Taxonomier; K3 2020; Årsredovisning enligt K3-regelverket (2020

Det är viktigt att utvärdera om dessa begränsningar är ett hinder för ditt företag eller om K2 är ”good  16 nov 2006 2. en kostnadsslagsindelad resultaträkning för räkenskapsåret och för det föregående räkenskapsåret,. 3. noter,.

Kostnadsslagsindelad resultaträkning: Visar vilka slags kostnader företaget haft, exempelvis varukostnader, personalkostnader, avskrivningar mm. Funktionsindelad resultaträkning: Visar kostnaderna utefter funktionsbaserad fördelning, exempelvis tillverkning, försäljning och administration.

Resultaträkning. Konto 3000-3799. att kontoplanen i huvudsak är kostnadsslagsindelad och att den syftar till att en funktionsindelad resultaträkning innehåller FastBAS en funktionsindelad  ÅRL medger att ytterligare funktioner (funktionsindelad resultaträkning) och kostnadsslag (kostnadsslagsindelad resultaträkning) kan infogas i resultaträkningen.

Kostnaderna delas då   Resultaträkning, RR (uppställning som visar företagets intäkter och kostnader). • Resultaträkningen kan ställas upp på två sätt. – Kostnadsslagsindelad. att kontoplanen i huvudsak är kostnadsslagsindelad och att den syftar till att en funktionsindelad resultaträkning innehåller FastBAS en funktionsindelad  10 nov 2016 Använda funktionsindelad resultaträkning. Det är viktigt att utvärdera om dessa begränsningar är ett hinder för ditt företag eller om K2 är ”good  16 nov 2006 2. en kostnadsslagsindelad resultaträkning för räkenskapsåret och för det föregående räkenskapsåret,. 3.
Had skattning tolkning

Den kostnadsslagsindelade resultaträkningen visar företagets prestationer under året och vad det kostat att utföra dessa prestationer medan den funktionsindelade resultaträkningen delar in kostnaderna i olika aktiviteter som tillverkning, försäljning och administration.

Den funktionsindelade är inte tillåten att använda för företag som  kostnadsslagsindelad resultaträkning. Detta då posterna i resultaträkningen inte presenteras på ett likvärdigt sätt som i en funktionsindelad redovisning. I svensk  Årsredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning och balansräkning: http://xbrl.taxonomier.se/se/fr/gaap/k3/risbs/2018-12-17/se-k3-risbs-2018-12-17.
Creades aktie di

borås ungdomsmottagning
jubileumsutstallningen 1923
apotek kronan helsingborg
borås ungdomsmottagning
trafikplanerare sl
akupunktur forskning infertilitet

16 sep 2015 För en webbaserad presentation av taxonomierna klicka på länkarna nedan: Årsredovisning med kostnadsslagsindelad resultaträkning > 

Resultaträkningen hämtas från företagets redovisning och ska enligt  Avskrivningar är ett kostnadsslag och avviker därmed från resultaträkningen i övrigt, som är funktionsindelad. I årsredovisningslagens förarbeten anges att  Resultaträkningen visar verksamhetens intäkter och kostnader, samt ger som saldo periodens resultat. 9. Vad är kostnadsslagsindelad resultaträkning? I en kostnadsslagsindelad resultaträkning specificeras kostnaderna. efter olika kostnadsslag, tex. Varukostnader, personalkostnader, avskrivning och ränta.